Description

Μισελίνα Λεμησίου | Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια & Leadership Coach

Η Μισελίνα Λεμησίου είναι Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια και Leadership Coach. Έχει σπουδάσει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο University of Nottingham (PgDip). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών της σπουδών στην Ψυχολογία της Υγείας (MSc) από το University College London (UCL) και στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία (MSc) από το Strathclyde University της Γλασκώβης ενώ παράλληλα εκπαιδεύτηκε στην Τριπλή Πιστοποίηση Coaching (CCU/ AMA/ MDI).  Είναι ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Προσέγγισης και Επιστημονική σύμβουλος στον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (ΣΚΕΠ).

Ακολουθεί την Προσωποκεντρική Προσέγγιση τόσο στην Ψυχοθεραπεία όσο και στο Coaching, επικεντρώνοντας την διαδικασία στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, σε όλα όσα μπορεί να κατακτήσει και να διευρύνει, με τα μοναδικά χαρακτηριστικά του.  Η πρόθεση της διαδικασίας είναι να προσφέρει τις απαραίτητες και κατάλληλες συνθήκες, ώστε ο άνθρωπος να αισθάνεται την ελευθερία  και την ασφάλεια να εκφράζεται και να ανακαλύπτει την τάση πραγμάτωσής του, κάθε φορά.

Από το 2014 ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα Προσωποκεντρικό Μοντέλο Coaching με στοχευμένη εστίαση στην ανάπτυξη Συναισθηματικής και Κοινωνικής Νοημοσύνης εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, ως μέθοδο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (HR).  Η Συναισθηματική και Κοινωνική Νοημοσύνη έχει αποδειχθεί επιστημονικά πως αποτελεί το σύνολο των δεξιοτήτων εκείνων που ξεχωρίζουν τους top performers (10%) από τον μέσο όρο.

Η αποστολή του Προσωποκεντρικού Μοντέλου Coaching είναι η παροχή των κατάλληλων και απαραίτητων συνθηκών για προσωπική ανάπτυξη, υπολογίζοντας την συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού πληθυσμού εντός ενός συστήματος, και όχι μόνο των C-level μελών, που είναι η συνήθης πρακτική έως σήμερα. Το μοντέλο αυτό έχει βραβευθεί στα HR AWARDS της Ελλάδας με HonorableDistinction (2015) και με Silver Award (2016) για την κατηγορία Learning and Development στο τομέα Effective use of Coaching-Mentoring, ως μία πρωτοποριακή μέθοδος (best practice), ενώ έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό International Coaching Psychology Review (Autumn 2018, Vol13) του BritishPsychological Society (BPS).  Η μεθοδολογία της Μισελίνας έχει συμπεριληφθεί ανάμεσα στις 36 πιο ολοκληρωμένες επιστημονικά μεθοδολογίες της εικοσαετίας παγκοσμίως, αναφορικά με την Ψυχολογία στο Executive Coaching (Integrated Literature Review by Pr. Steven Palmer and Yi-Ling Lai), που προτείνονται και σαν οδηγοί για επαγγελματίες-μέλη οργανισμών όπως ο International CoachingFederation (ICF). Επίσης διδάσκεται στην υποχρεωτική βιβλιογραφία, στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα BusinessCommunication, του Johns Hopkins Carey Business School, αλλά βρίσκεται και στο Research Portal του ICFGlobal.

Όπως o άνθρωπος γίνεται αντιληπτός σαν ένας πλήρης λειτουργικά οργανισμός, έτσι και ένα σύνολο ατόμων γίνεται αντιληπτό σαν ένας ζωντανός οργανισμός.  Η Μισελίνα πιστεύει ακράδαντα σε ένα μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις θα αποτελούν προτεραιότητα ενισχύοντας την εγγύτητα, την εμπιστοσύνη, την συμμετοχή, την υπευθυνότητα, την συγκεντρωτική δύναμη της ομάδας, την αλληλοϋποστήριξη και την ενσυναισθητική κατανόηση. Οι ποιότητες αυτές οδηγούν και στο τελικό αποτέλεσμα της υψηλής απόδοσης ενός ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη του συστήματος στο σύνολό του.

*****************************************************

Miselina Lemisiou | Psychologist – Psychotherapist & Leadership Coach

Miselina studied in National and Kapodestrian University of Athens, and in Nottingham University (Pg.Dip Psychology). She holds a MSc in Health Psychology from University College London (UCL) and a MSc in Person-Centered Counselling and Psychotherapy from Strathclyde University. She has, also, been triple-certified in Coaching for High Performance (MDI, CCU, AMA). She is a founding member of the Panhellenic Association of Person-Centred & Experiential Professionals and Scientific Associate at the Association of Social Responsibility for Children and Youth (SKEP).

She applies the Person-Centered Approach both in Psychotherapy and Coaching, focusing the process towards the individual’s self-development, and in everything he/she can conquer and broaden, under his/her own unique characteristics. The intention of this psychotherapeutic process is to provide the necessary and sufficient conditions, where the individual would feel free and safe to express and discover his/her actualizing tendency, each moment.

Since 2014, she developed and applied a Person-Centered Coaching Model focusing exclusively on the expansion of Emotional and Social Intelligence Competencies, as a development method in the field of Human Resources. The Person-Centered Coaching Model’ s mission is to offer the necessary and sufficient conditions for personal growth, including the largest possible part of the organization, not only the C-level employees, which is the common practice until today. This model has been nominated at the HR Awards Greece with Honorable Distinction (2015) and with Silver Award (2016) for the category Learning & Development in the sector Effective Use of Coaching, as an innovative and best-practice method. Her work has been published at the International Coaching Psychology Review (2018) of the British Psychological Society. Furthermore, it has been included among the 36 most accurate scientific methods regarding psychology in executive coaching, over the past two decades internationally (Integrated Literature Review by Pr. Steven Palmer and Yi-Ling Lai), suggested as guidelines for global federations such as International Coaching Federation (ICF). It is also part of the mandatory literature for the academic program of Business Communication, at Johns Hopkins Carey Business School, and it is also listed in the Reasearch Portal of ICF Global.

As the individual is seen as a fully functioning person, Miselina visualizes a set of people as a breathing organism, and she strongly believes in a modern working environment where human relationships are the highest priority, preserving closeness, trust, engagement, accountability, collective-team power on leadership, support and compassion. These qualities are believed and scientifically proven to be the leading ones towards the final result of high performance on a qualitative working environment, and consequently the development of the system on its whole.

Contact Information
 • +30 6936564086
 • miselina_lem@yahoo.gr
Open
Open hours today: 10:00 am - 7:00 pm Toggle weekly schedule
 • Monday

  10:00 am - 7:00 pm

 • Tuesday

  10:00 am - 7:00 pm

 • Wednesday

  10:45 am - 7:00 pm

 • Thursday

  10:00 am - 7:00 pm

 • Friday

  10:00 am - 7:00 pm

 • Saturday

  Closed

 • Sunday

  Closed

 • July 25, 2024 10:04 am local time

Business Type
Contact Form
Follow Us
Leave a Review
Products & Offers
 • Maria
  July 22, 2022 at 10:03 am
  Miselina is incredible! I have been with Miselina now for more than a year and I feel so lucky. She is a great professional, extremely knowledgeable, patient and she loves her job so much. I highly recommend Miselina to anyone seeking a kind, compassionate and brilliant psychologist. Grateful for her experience and wide range of knowledge.
 • Eleni
  July 22, 2022 at 10:06 am
  Miselina is easy to talk and and had always a professional manner. She gave me support through some rough times and is the person who will listen to you, empathize with you and help you see things from a different perspective. Highly recommended.
 • Eleni
  July 22, 2022 at 10:09 am
  Comparing myself before and following the coaching with Miselina, the changes and benefits are huge on both
  a professional and personal level. Miselina has managed to make me trust her right away and
  thus we worked together systematically and decisively. My insecurity made me silent and “shut”
  and through coaching, I realized that this did not allow those around me to see clearly, who I am. I
  gradually began to be more open while observing the reaction of the people that surround me. I
  learned to trust myself and realized how beneficial this is to me and to those around me.
  Therefore, during coaching I was able to get promoted and become a team leader. I managed to
  join the team with the space that suited me best. My evolution continued by developing my
  thinking in guidance and influence, thereby highlighting the full range of my qualitative skills.
  Coaching helped me to first identify my talents and then offer myself the conditions that enabled
  me to put them to action. With Miselina’s help, I have learned to believe in myself, not to wrong
  me, not to be wronged and to claim everything I deserve.
 • Niki
  January 9, 2024 at 8:41 pm
  I highly recommend Miselina as a psychologist. She is professional and knowledgeable. A good listener and always empathise with you. From our first sessions I trusted her 100%, she gave me time to open up to her and made me see things from a different perspective. I met her also in person and she’s very sweet and warm hearted person.
Add a review
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop

  Hello! We look forward to hearing from you.

  Έτοιμοι να κατακτήσετε την αγορά της Αγγλίας;

  Αναδείξτε την επιχείρησή σας σε περισσότερα από 90.000 μέλη μας!