Description

Γενικά

Tο Alba Graduate Business School αποτελεί το Business School του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Από την ίδρυσή του το 1992, διατηρεί την παράδοσή του στην ακαδημαϊκή αριστεία και την επαφή με τις επιχειρήσεις. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθεί ενεργά την επιστημονική έρευνα, τη δημιουργία και διάχυση της νέας γνώσης.

Portfolio και διεθνές κοινό

Το Alba προσφέρει  μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αναγνωρισμένα από το NewEngland Commission of Higher Education (NECHE):
4 MBA προγράμματα: EXECUTIVE MBA, THE ALBA MBA, MBA with SHIPPING & The Online MBA με 3  κατευθύνσεις
9 προγράμματα Master’s
MSC IN INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT
MSC IN ENTREPRENEURSHIP,
MSC IN STRATEGIC HRM
MSC IN FINANCE,
MSC IN MARKETING
MSC IN SHIPPING MANAGEMENT
MSC IN TOURISM MANAGEMENT
MSC IN BUSINESS FOR LAWYERS
MSC IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Όλα τα ΜΒΑ προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το The Association of MBAs (ΑΜΒΑ), ενώ το MSc in Finance και το MSc in SHRM είναι EFMD Accredited. Απευθύνονται σε όσους επιζητούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους στο business, να αλλάξουν κλάδο ή επαγγελματική κατεύθυνση, να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά.
Στο Alba φοιτούν σπουδαστές από όλο τον κόσμο, πράγμα που τους επιτρέπει να δημιουργήσουν ένα διεθνές δίκτυο.

Μαθησιακή ευελιξία, διδασκαλία και φιλοσοφία

Το Alba εφοδιάζει τους αυριανούς ηγέτες με προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ώστε να διαπρέψουν στο ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, μέσα από την ανάπτυξη μίας κουλτούρας διαρκούς μάθησης, ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις κάθε εποχής. Συνδυάζει: κορυφαίο διδακτικό προσωπικό, βραβευμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, πρακτική απόκτηση γνώσης, εξατομικευμένες υπηρεσίες ανάπτυξης και διεθνή προοπτική.
Τα ακαδημαϊκά του προγράμματα διαρκώς εξελίσσονται ώστε να είναι σύντονα με τις επιταγές των καιρών. Γι’ αυτό και, πέρα από την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη με φυσική παρουσία, το Alba προσφέρει 100% online και υβριδικά μαθήματα στην Ελλάδα και διεθνώς.
Στον πυρήνα της φιλοσοφίας του Alba βρίσκεται o φοιτητής. Όλες οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι οργανωμένες γύρω από τους σπουδαστές, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να μπορούν επιλέξουν το μοντέλο εκμάθησης που τους ταιριάζει περισσότερο.
Από τα ισχυρά πλεονεκτήματα του Alba, το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από μόνιμους και επισκέπτες καθηγητές με εκτενή διδακτική και ερευνητική συμβουλευτική πείρα, από καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού. Το Alba ενθαρρύνει την εκπόνηση ερευνητικού έργου στους καθηγητές, οι οποίοι με τη σειρά τους διευκολύνουν τη διαρκή μεταλαμπάδευση γνώσεων και δεξιοτήτων στους φοιτητές ενώ τους βοηθούν να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα από την ακαδημαϊκή τους εμπειρία.
Ακόμη, στο Alba υπάρχει διαχρονικά στενή επαφή με την επιχειρηματική κοινότητα, γι’ αυτό και η μεταβίβαση γνώσης, τάσεων και εξελίξεων από την αγορά είναι πάντα άμεση και επίκαιρη.

Δίκτυο αποφοίτων

Το Alba αριθμεί πάνω από 5.000 αποφοίτους σε περισσότερες από 54 χώρες στον κόσμο. Πρόκειται για ηγέτες και καινοτόμους που διακρίνονται στην παγκόσμια business κοινότητα, συμμετέχουν ενεργά στη ζωή του Σχολείου, και συμβάλλουν στρατηγικά στην επιτυχία του. Από κάθε γωνιά του κόσμου, και την Ελλάδα, οι απόφοιτοι προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στους φοιτητές και συναποφοίτους τους, καθώς και στήριξη στους καθηγητές και το Σχολείο εν γένει.

Alba Online MBA

Με την εξέλιξη διάφορων κλάδων, η επένδυση στη διαρκή μάθηση διασφαλίζει ότι οι σπουδαστές θα έχουν τη σύγχρονη γνώση και δεξιότητες, ώστε να προσαρμοστούν στις μεταβολές τους και να παραμείνουν ανθεκτικοί και επίκαιροι.
Το Alba Online MBA είναι ένα πρόγραμμα που προέκυψε από την ανάγκη να βοηθήσει τους σπουδαστές να παραμείνουν μπροστά από τις εξελίξεις σε καθετί που αφορά την απασχολησιμότητά τους.
Καθώς απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν να ισορροπήσουν πολλαπλές επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις, το Το Alba Online MBA επιτρέπει στους σπουδαστές του να εξελιχθούν με το δικό τους ρυθμό και όρους, χάρη στην αποκλειστική εξ αποστάσεως εκπαίδευση που προσφέρει, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Συνδυάζοντας σύγχρονες γνώσεις, πρακτικές μάνατζμεντ και καινοτόμες μεθόδους παιδαγωγικής, βοηθά τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες για επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Το πρόγραμμα συγκεντρώνει τα εξής πλεονεκτήματα:
●     Πιστοποίηση AMBA
●     Μαθησιακή ευελιξία που επιτρέπει την εξατομίκευση της διάρκειας του προγράμματος
●     Ενδυνάμωση των σπουδαστών
●     Business relevance που διασφαλίζει τον πάντα επίκαιρο χαρακτήρα του προγράμματος και την άμεση εφαρμογή γνώσης και δεξιοτήτων στην εργασία των συμμετεχόντων
●     Δίκτυο σπουδαστών απ’ όλο τον κόσμο
●     3 διαφορετικές κατευθύνσεις: Digital Transformation, Supply Chain Management, Shipping Management

**************************************************************

About

Alba Graduate Business School is the Business School of The American College of Greece. Since its establishment in 1992, it has maintained its tradition of academic excellence and connection with the business world. Its mission is to educate tomorrow’s visionary leaders and actively promote scientific research, knowledge creation, and dissemination.

Portfolio and international audience

Alba offers  postgraduate programs recognized by the New England Commission of Higher Education (NECHE):

4 MBA programs: EXECUTIVE MBA, THE ALBA MBA, MBA with SHIPPING & The Online MBA

9 Master's programs:

MSC IN INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT

MSC IN ENTREPRENEURSHIP

MSC IN STRATEGIC HRM

MSC IN FINANCE

MSC IN MARKETING

MSC IN SHIPPING MANAGEMENT

MSC IN TOURISM MANAGEMENT MSC IN BUSINESS FOR LAWYERS

MSC IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

All MBA programs are certified by The Association of MBAs (AMBA), while the MSc in Finance and MSc in SHRM are EFMD-accredited. They are aimed at those who seek to start their career in business, change industries or careers, start their own business, or develop personally and professionally. Alba attracts students from all over the world, allowing them to create an international network.

Learning flexibility, teaching, philosophy

By fostering a culture of continuous learning and keeping abreast with the latest breakthroughs and developments, Alba equips future leaders with the adaptability and flexibility to thrive in the volatile global environment. It combines top-tier faculty, award-winning academic programs, practical knowledge acquisition, personalized development services, and an international perspective.

Its academic programs constantly evolve to align with the demands of the times. In addition to traditional classroom teaching with a physical presence, Alba offers 100% online and hybrid courses in Greece and internationally. Alba's philosophy is student-centric. All teaching methods are built around the students, allowing them to choose the learning model that best suits them.

One of Alba's strongest advantages is its faculty; it consists of permanent and visiting professors from top academic institutions abroad, who boast extensive teaching and research experience. Alba encourages faculty members to engage in research, facilitating the continuous transfer of knowledge and skills to students, and helping them make the most of their academic experience.

Furthermore, Alba maintains a close connection with the business community, ensuring knowledge, trends, and developments from the market are always readily available.

Alumni Network

Alba boasts a 5,000-strong alumni network in over 54 countries worldwide. They are leaders and innovators who stand out in the global business community, are active participants in the School's life and are strategic contributors to its success. From all over the world, including Greece, alumni provide valuable services to students and fellow alumni, as well as support to professors and the School in general.

Alba Online MBA

With the evolution of various industries, investing in continuous learning ensures that students have contemporary knowledge and skills to adapt and remain resilient and relevant. The Alba Online MBA was born from the need to help students stay ahead of developments in all aspects related to their employability.

As it addresses individuals with multiple professional and personal obligations, the program allows students to progress at their own pace and terms, thanks to its exclusive distance learning approach provided through an online platform. Combining contemporary knowledge, practical management, and innovative pedagogical methods, it helps participants perceive the modern business reality and develop the appropriate skills for a prosperous professional career. The program combines the following advantages:
●     AMBA certification

●     Learning flexibility that allows customization of program duration

●     Student empowerment

●     Business relevance that ensures that the program stays ahead of developments and participants can immediately apply newly acquired knowledge and skills to their work

●     A network of students from around the world

●     Three different concentrations: Digital Transformation, Supply Chain Management, Shipping Management

Contact Information
 • +30 210 8964531
 • info@acg.edu
 • https://alba.acg.edu/
Closed
Open hours today: 6:00 am - 8:00 pm Toggle weekly schedule
 • Monday

  6:00 am - 8:00 pm

 • Tuesday

  6:00 am - 8:00 pm

 • Wednesday

  6:00 am - 8:00 pm

 • Thursday

  6:00 am - 8:00 pm

 • Friday

  6:00 am - 8:00 pm

 • Saturday

  6:00 am - 8:00 pm

 • Sunday

  8:00 am - 8:00 pm

 • July 15, 2024 2:54 am local time

Business Type
Education Categories
Contact Form
Video
Leave a Review
Products & Offers
 • No comments yet.
 • Add a review
  0
   0
   Your Cart
   Your cart is emptyReturn to Shop

   Hello! We look forward to hearing from you.

   Έτοιμοι να κατακτήσετε την αγορά της Αγγλίας;

   Αναδείξτε την επιχείρησή σας σε περισσότερα από 90.000 μέλη μας!